פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Assistenza Clienti

Assistenza tecnica per i clienti gia registrati

 Assistenza Commerciale

Assistenza di carattere commerciale pre e post vendita